Om det blå Danmark

Det Blå Danmark skal stå centralt i dansk erhvervsfremme og innovationsindsats

DET BLÅ DANMARK omfatter de danske rederier, havne, skibsværfter, udstyrsproducenter, serviceleverandører og skibskonsulenter. Det Blå Danmark er en væsentlig dansk styrkeposition, som klarer sig godt i en åben og skarp global konkurrence, og som samlet stod for 25% af den danske eksport i 2018.

De maritime erhverv står foran nye muligheder og trusler, som ikke kan håndteres af enkeltvirksomheder eller dele af Det Blå Danmark alene. Erhvervet er derfor gået sammen om at samle alle aktører på tværs af brancher og landsdele i én stærk, national maritim klynge: MARITIME & LOGISTICS INNOVATION DENMARK (MARLOG).

Målet er at lave et verdensførende maritimt kraftcenter inden for bæredygtighed og innovation. Bag initiativet står erhvervsorganisationerne Danske Rederier, Danske Maritime og Danske Havne samt klyngeorganisationerne Maritime Development Center (MDC), Maritimt Center for Optimering og Drift (MARCOD) samt og Fyns Maritime Klynge.

Maritim & LOGISTICS INNOVATION DENMARK (MARLOG) skal fokusere på tre centrale maritime muligheder og udfordringer:

 • Ny teknologi og automatisering; ny teknologi rummer mulighed for nye måder at møde kunder, sejle skibene, udnytte big data mv.
 • Nye klima- og miljøkrav; eksempelvis IMO-kravet om absolut halvering af CO2-udledningerne i 2050, der ikke kan nås med eksisterende brændstoffer, teknologi og viden.
 • Nye erhvervsaktiviteter til søs; OECD forventer en fordobling af værditilvæksten i den maritime sektor frem til 2030, ikke mindst baseret på nye aktiviteter til søs såsom minedrift, havvind, fiskefarme mv.

Kort sagt skal Det Blå Danmark være i front på innovation, kompetencer og netværk med henblik på at gøre den globale styrkeposition endnu stærkere og gøde jorden for de næste virksomheder som Mærsk, MAN ES eller Hempel.

Nye udfordringer kræver satsning på innovation knyttet til driften af skibene

Klyngeindsatsen skal samle de maritime virksomheder og vidensinstitutioner om konkrete projekter, der medvirker til, at det Blå Danmark fanger mulighederne. Den største og mest presserende opgave er at finde vejen til det CO2 neutrale skib. Herudover er der behov for innovationsindsats rettet mod andre maritime miljøudfordringer, robotteknologi, digitalisering og automatisering samt test af nye aktiviteter til søs i de velegnede danske farvande.

Hvis nye innovative produkter, tjenesteydelser og forretningsmodeller virker i Det Blå Danmark, så kan de også skaleres op til globalt niveau og dermed medføre dansk eksportpotentiale. For mange af projekterne vil det herudover være naturligt at inddrage virksomheder og vidensinstitutioner, der ser udefra og ind på den maritime klynge.

Tværgående og nye kompetencer er en fælles udfordring – både antalsmæssigt og fordi, der i fremtiden skal tiltrækkes nye typer digitale og tekniske kompetencer til erhvervet.  Tæt samarbejde og netværk blandt de maritime virksomheder er afgørende for at finde kommercielle muligheder i den digitale og klimamæssige omstilling af erhvervet. Klyngeindsatsen skal have fokus på netværksskabelse både nationalt og lokalt, hvor erhvervet er særligt forankret.

 

FAKTA OM DET BLÅ DANMARK

 • Der er danskdesignet udstyr ombord på så godt som alle skibe i hele verden.
 • Danmark er verdens 5. største søfartsnation målt på opereret tonnage.
 • Danmark har verdens 7. største maritime industri.
 • Danmark er verdens 8. største ophugningsnation.
 • Danmark er verdens 12. største skibsreparationsnation.
 • Det Blå Danmark har samlet set mere end 96.000 direkte og indirekte beskæftigede, der skaber mere end dobbelt så meget værdi til dansk økonomi som den gennemsnitlig beskæftigede.
 • De beskæftigede er fordelt over hele Danmark.
 • For hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark mere end dobbelt så meget bruttoværditilvækst som gennemsnittet i dansk økonomi.
 • Eksporten i Det Blå Danmark var i 2018 på godt 258 mia. kr. Det svarer til 25,7 procent af den samlede eksport af varer og tjenester.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System